Kapita, taloyhtiön ja asukkaiden omaisuuden turvaksiYrittäjät

Taloyhtiön asukaskyselyt ja strategia

Taloyhtiön osakas- ja/tai asukaskysely

Suunnittelu

 • Tutkimustavoitteiden selvittäminen
 • Kysymysten valinta ja luominen
 • Lomakkeen tyypin ja keruutavan päättäminen

Toteutus

 • Pilotointi analyyseineen
 • Keruu ja etenemisen kevyt seuranta

Tulokset

 • Analyysi, eli datan ja siinä esiintyvien yhteisvaihteluiden tilastollinen tarkastelu
 • Muutokset
 • Olennaisen tiedon ja tulosten tiivistäminen
 • Tulosten saattaminen selkeään ja helposti luettavaan muotoon

Seuranta

 • 3 – 5 vuoden välein uusintakysely
 • Muutokset

Taloyhtiön strategia

Suunnittelu

 • Strategiatyön aloitus kyselytutkimuksen tulosten pohjalta
 • Hallituksen jäsenten tekemät SWOT-analyysit
 • Taloyhtiön missio ja visio
 • Strategiset linjaukset
  • Toimintatapa ja jatkuvuus
  • Yhteisistä alueista huolehtiminen ja yhteishenki
  • Viestintä ja tiedottaminen
  • Turvallisuus
 • Toimintatavat ja kehitystarpeet

Toteutus ja seuranta

 • Strategian esittely ja hyväksyminen yhtiökokouksessa
 • Hallitus tarkastaa strategian ja sen päivitystarpeet vuosittain kunnossapitotarveselvityksen yhteydessä


Taloyhtiöiden viestintäsuunnitelmat

Suunnittelu

 • Kuka viestii?
  • Hallitus päättää, kenen vastuulle viestintä tai jokin viestinnän osa-alue kuuluu
 • Viestinnän kohderyhmät
 • Viestinnän sisällöt ja kattavuus
 • Suuria korjaushankkeita varten laaditaan oma viestintäsuunnitelma

Muut hallinto- ja tukipalvelut

PK-yrityksille

 • Assistenttipalvelu
 • Viestintäsuunnitelma
 • Viestinnän toteuttaminen
 • Kiireapua asiakaspalveluun tms.

Kaupanvahvistaja

 • Eila Repo on maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja
 • Tee varaus puhelimella tai sähköpostilla
 • Puh. 050 3700 266
 • Sähköposti: eila.repo@kapita.fi

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite (www.kuluttajariita.fi).

© Kapita